Friday, March 14, 2014

Bộ tộc ăn thịt người ở Ấn Độ


Một nhiếp ảnh gia Ailen từng sống chung với bộ tộc cho biết, rất nhiều người có hứng thú tìm hiểu về lối sống của cộng đồng Aghori. Thỉnh thoảng, tại nơi ở của họ lại xuất hiện vài người nước ngoài đến xin sống cùng và trải nghiệm. Ảnh: Barcroft